Guillermo Ruiz Gomar

IES Pompeu Fabra Badalona

VOYAGE À PARIS

toureiffel-ind.jpg

PRESENTACIÓ D'UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
Introducció
Segons el mapa conceptual adjunt (malauradament aquí poc visible i detallat en text a continuació), el conjunt del projecte pot ser presentat de la manera següent:external image moz-screenshot-2.jpgCopia_de_PLA_EX._LLEE_Mapa_Conceptual_Voyage_à_Paris.gif


I. Objectius generals
A. Interrelacionar el francès amb altres àrees curriculars
B. Aprendre francès utilitzant les TAC
C. Incentivar la utilització comunicativa del francès

II. Objectius didàctics
A. Per àrees
1. Francès
a. Establerts pel currículum
b. Segons la necessitat comunicativa
2. Altres àrees
a. Història: França, Europa, ...
b. Art: museus, monuments, ...
c. Geografia: França, Paris, ...
3. TAC
a. Recerca d'informació
b. Presentació de dossiers, tríptics, etc.
c. Presentacions àudio visuals
B. Comunicatius
1. Cercar, comprendre, sintetitzar, avaluar i presentar informacions
2. Produir textos orals i escrits
3. Presentar (comunicar) les produccions realitzades
C. Actitudinals
1. Incrementar la motivació de l'alumnat
2. Promoure l'autonomia en l'aprenentatge
3. Conèixer i valorar la riquesa i la diversitat cultural

III. Tasques facilitadores
A. Recerca d'informació on line
1. Preus, horaris, mitjans de transport, etc.
2. Visites interessants de Paris
3. Informacions complementàries
B. Visites virtuals
1. Museu del Louvre
2. Tour Eiffel
3. Notre Dame
4. Altres
C. Visites durant el viatge
1. Realització de fotos i vídeos
2. Obtenció d'informació in situ

IV. Producte final
A. Tríptic
1. Desenvolupament del viatge: horari, visites,...
2. Tarifes, transport, etc.
3. Informacions pràctiques
B. Dossiers
1. Museu del Louvre
2. Tour Eiffel
3. Notre Dame
4. Altres
C. Presentació digital
1. Power Points temàtics
2. Fotos del viatge amb comentaris orals i escrits


Un cop presentat el projecte globalment, cal precisar que detallarem aquí només una de les diferents seqüències didàctiques que el composen, ho farem en quatre apartats:

1) Sensibilització
2) Un tour de Paris.
3) Preparació pràctica del segon dia
4) Dossier del Musée du Louvre
5) Presentacions digitals


1) Sensibilització


Les activitats presentades a continuació tenen com a objectiu sensibilitzar i motivar els alumnes per a la realització del conjunt del projecte. Es podran realitzar individualment o en petits grups.
a) Rallye communicatif : La France
 • Quels sont les deux chanteurs/chanteuses/groupes français que tu préfères ?
 • Peux-tu donner le nom de deux joueurs / joueuses de tennis français ?
 • Quels trois monuments parisiens trouves-tu les plus impressionnants ?
 • En France on organise de grandes manifestations sportives. Peux-tu donner deux exemples ?
 • Peux-tu donner le nom du politicien français que tu connais le mieux ?
 • Il existe plusieurs marques de voiture françaises. Tu peux en mentionner deux ?
 • Quelles trois villes françaises aimerais-tu visiter ?
 • Pourrais-tu donner les couleurs du drapeau français de gauche à droite ?
 • Lorsqu’on te parle d’un petit déjeuner français, à quelles deux choses penses-tu ?
 • On dit que Paris est aussi une capitale de la mode. Connais-tu le nom de deux maisons qui vendent des produits de luxe (parfum, ...) ?
 • Si on te propose de déguster deux fromages français, lesquels choisiras-tu ?
 • Quel(le)s sont les deux acteurs / actrices français(es) que tu aimerais rencontrer ?
 • Es-tu fan de foot ? Donne le nom de tes deux joueurs favoris.
 • Imagine : tu peux passer un week-end dans deux régions françaises. Où iras-tu ?
 • De quels auteurs français avez-vous déjà lu un livre / entendu parler ?
 • Vous aimez l’eau ? Donnez deux exemples de rivières ou fleuves que vous pouvez croiser lors d’un voyage en France ?b) Écoute la chanson Il est cinq heures, Paris s’éveille de Jacques Dutronc. Puis indique la bonne réponse:
1. Les stripteaseuses sont:
0 fatiguées
0 rhabillées
0 épuisées
0 manipulées
2. L’Arc de Triomphe est:
0 ranimé
0 achevé
0 restauré
0 renommé
3. Les boulangers font :
0 des croissants
0 des bâtards
0 des baguettes
0 des éclairs
4. Les ouvriers sont :
0 déçus
0 découragés
0 déprimés
0 détestés
5. C’est l’heure où je vais:
0 me coucher
0 me promener
0 me laver
0 me reposer
6. Je n’ai pas
0 soif
0 faim
0 ................... ( ?)
0 envie


2) Un tour de Paris

En la sensibilització els alumnes podien treballar individualment, a partir d’aquest apartat els alumnes hauran de treballar en grups de 2 ó 3 persones.
Cada grup haurà de respondre a les preguntes de la Web Task: Un tour de Paris. La Ville de lumière. La realització dels tres apartats finals (Projet) es farà de manera global per a totes les seqüències del present projecte i no s'exigirà un aprofundiment excessiu ja que alguns aspectes seran treballats més àmpliament en els apartats següents.

http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?ID=950553) Preparació pràctica del segon dia

La tasca a realitzar consisteix en establir el programa complert del segon dia de viatge. Això inclou tots els aspectes pràctics que cal tenir en compte pel bon desenvolupament del mateix: horaris, itineraris, transport, pressupost i altres informacions d’utilitat. S’haurà de tenir en compte la reserva realitzada per tal de visitar el museu del Louvre durant el matí d’aquest segon dia de viatge.
Els links següents poden ser d'utilitat:
4) Dossier Musée du Louvre


Arribats a aquesta etapa de la seqüència, els alumnes hauran de precisar un aspecte fonamental del programa dels segon dia com és la visita al museu del Louvre. La pàgina oficial del museu serà la referència essencial:


http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp image_60623_v2_m56577569830639000.jpg external image moz-screenshot-4.jpgDonada la gran quantitat d’informació que conté aquesta pàgina, proposarem als alumnes treballar amb dos objectius bàsics. Per una banda, establir un itinerari de la visita. Trobaran en el plan interactif s següent l'eina principal per a la seva confecció:

http://www.louvre.fr/llv/pratique/plan.jspPer l’altra, presentar ràpidament el contingut global del museu, així com posar de relleu alguna de les obres més emblemàtiques. La pestanya Collections et Départements presenta els 16 Departaments que constitueixen el museu a més de presentar les obres corresponents més importants:


http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/liste_departements.jsp?bmLocale=fr_FR


5) Presentacions digitals

La darrera etapa de la seqüència serà, un cop realitzat el viatge, la seva presentació digital. Els desplaçaments, àpats, activitats, monuments, anècdotes, etc. seran exposats davant dels altres grups i, fins i tot, davant altres alumnes del Centre.
Els materials fonamentals seran, evidentment, les pròpies gravacions audio-visuals dels alumnes, fotografies bàsicament, però també vídeos, arxius de veu, música, etc.
Proposem treballar amb el programa MemoriesOnTV, que considerem més complert que el Windows Movie Maker (tot i no descartar el seu ús, com tampoc les presentacions més senzilles amb Power Point, si alguns alumnes ho prefereixen). MemoriesOnTV permet confeccionar presentacions que incorporen fotografies, text, música i, fins i tot la veu dels alumnes processada amb el programa Audacity. Sembla innecessari precisar que, tant el text com la veu dels alumnes, han d’utilitzar la llengua francesa.
FutUroScoPee!!_021.jpgBON VOYAGE!!!